รูปภาพสินค้า รหัส9786164150379
9786164150379
เสนอมุมมองในทางปฏิบัติเพื่อจะทำความเข้าใจถึงแนวคิดในการประเมินมูลค่ากิจการแต่ละประเภท การเลือกใช้ข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับที่จะนำมาใช้ในการคำนวณ รวมถึงข้อควรระวังของการประเมินมูลค่าในแต่ละวิธี
ผู้เขียนเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 160.00 บาท
ราคาสุทธิ 160.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164150379
จำนวน: 160 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 10 มม.
น้ำหนัก: 205 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เดือนปีที่พิมพ์: 3 / 2560
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ปรัชญาพื้นฐานของการประเมินมูลค่าหุ้นมาจากแนวคิดที่ว่า "นักลงทุนจะต้องค้นหาหุ้นของกิจการที่มีราคาตลาดต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงเพื่อเข้าลงทุน และพิจารณาขายเมื่อราคาตลาดของหุ้นดังกล่าวมีราคาสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริง" ด้วยเหตุนี้เองการประเมินมูลค่าหุ้นจึงถือเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จในการลงทุน เพราะหากนักลงทุนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการค้นหามูลค่าของกิจการและสามารถประเมินมูลค่าหุ้นได้ด้วยตนเอง ก็ย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จในการลงทุนตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้

หนังสือ "Valuation: รู้ไว้ห่างไกลดอย" เขียนโดย คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจถึงหลักการในการประเมินมูลค่ากิจการแต่ละประเภท การเลือกใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่มีคุณภาพและเหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประเมินมูลค่าหุ้น รวมถึงข้อควรระวังของการประเมินมูลค่าในแต่ละวิธี
:: สารบัญ
01 กระบวนการและเป้าหมาย
02 สารตั้งต้น
03 เตรียมพร้อมก่อนลงมือ
04 อาวุธคู่กาย
05 หมัดเด็ด
06 คุณภาพกำไร สิ่งที่คู่ควร
07 P/E Ratio สำคัญไฉน
08 สแกนจุดเหมาะสมของ P/E Ratio
09 ตามหา Discounted Cash Flow
10 ใช้กระแสเงินสดให้ถูกตัว
11 อัตราคิดลด ไม่มีไม่ได้
12 เทคนิคประยุกต์ใช้ Terminal Value
13 การหามูลค่าหุ้น
:: คำนิยม
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่าน สามารถประเมินคุณค่าหุ้นได้อย่างเหมาะสม เลือกลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของตนเอง และสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้อย่างยั่งยืน
-- นางเกศรา มัญชุศรี --
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย