รูปภาพสินค้า รหัส9786163829504
9786163829504
หนังสือเล่มนี้ จะตอบคำถามเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์อย่างละเอียด
ผู้เขียนกำชัย จงจักรพันธ์, ศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 100.00 บาท
ราคาสุทธิ 100.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163829504
จำนวน: 300 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 144 x 208 x 19 มม.
น้ำหนัก: 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: กนก พงษ์พัฒนาศิลป์ 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการทำความกระจ่างในประเด็นเรื่องแนวคิด หรือหลักการสำคัญของ "การขัดกันแห่งผลประโยชน์" อย่างเป็นระบบ ใน 4 ประเด็น คือ 1. การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ Conflict of Interest มีความหมายว่าอย่างไร? 2. มีลักษณะและองค์ประกอบอย่างไร 3. Conflict of Interest เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันอย่างไร และ 4. ที่กล่าวเสมอๆ ว่าเรื่องนั้น เรื่องนี้ เป็น Conflict of Interest แท้จริงแล้วใช่หรือไม่ โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาละเอียด เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย

:: สารบัญ
- ประเทศไทยกับปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
- ความสำคัญของปัญหา Conflict of Interest
- กฎหมาย หลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม กับ Conflict of Interest
- กฎหมายคืออะไร?
- กฎหมายมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ความถูกต้องและความยุติธรรม
- กฎหมายบังคับบใช้กับทุกคนเสมอหน้ากัน
- กฎหมายไม่ใส่ใจความดี ความเลว
- ศีลธรรม ขนมธรรมเนียม จารีตประเพณี กับกฎหมาย
- กฎหมาย : กฎศีลธรรม : กฎแห่งกรรม
- Conflict of Interest คืออะไร?