รูปภาพสินค้า รหัส9786163814135
9786163814135
สำหรับใช้ในการอ้างอิง สืบค้น การทำงานด้านกฎหมาย ประกอบการเรียน การสอน และการสอบต่าง ๆ อัปเดตใหม่ล่าสุด พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา
ผู้เขียนบุญร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา วิชชาธรรม

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 519.00 บาท
ราคาสุทธิ 519.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163814135
จำนวน: 852 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 150 x 215 x 45 มม.
น้ำหนัก: 1060 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกแข็ง 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: THE LAW GROUP, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งพร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์" เล่มนี้ รวบรวมขึ้นอย่างถูกต้อง โดยได้สรุปหัวข้อเรื่องไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาทุกมาตรา เพื่อความสะดวกในการอ่าน ศึกษา และค้นคว้า เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ ทนายความ ตำรวจ ทหาร ผู้พิพากษา อัยการ ผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่าง ๆ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจกฎหมาย
:: สารบัญ
- พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น
ภาค 2 สอบสวน
ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา
ภาค 5 พยานหลักฐาน
ภาค 6 การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม
ภาค 7 อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นโทษเบาและลดโทษ

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.2543
- พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499
- พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ.2520