รูปภาพสินค้า รหัส9786163814005
9786163814005
สรุปโน้ตช่วยจำวิชาเคมี ม.4-5-6 อย่างครบถ้วน อ่านรวดเดียวจบ เข้าใจรวดเร็วด้วยแผนผัง ไฮไลต์ และภาพประกอบสีสันสดใส ทำข้อสอบอย่างมั่นใจ
ผู้เขียนทีมวิชาการ Life Balance

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 129.00 บาท
ราคาสุทธิ 129.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163814005
จำนวน: 88 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 210 x 290 x 5 มม.
น้ำหนัก: 250 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Life Balance, สนพ.  
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ Super Easy Memory Note เคมี ระดับ ม.4-5-6 เรียนก็เข้าใจ สอบยิ่งง่ายเลย เป็นหนังสือที่สรุปและรวบรวมเนื้อหาสำคัญของวิชาเคมีในรูปแบบ Mind Map ที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจภาพรวม จับประเด็นสำคัญ จัดระเบียบความคิด เข้าใจความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของเนื้อหา ทำให้ผู้อ่านเข้าใจและจดจำเนื้อหาวิชาเคมีได้ง่ายยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมพิชิตข้อสอบ O-NET, A-Level, โควตา, ชิงทุน, เพิ่มเกรดในชั้นเรียน และเตรียมสอบในระบบ TCAS ใหม่
:: สารบัญ
บทที่ 1 สารและการเปลี่ยนแปลง
บทที่ 2 อะตอม ตารางธาตุ และสมบัติของธาตุตามตาราง
บทที่ 3 พันธเคมี
บทที่ 4 โมลสัมพันธ์และปริมาณสารสัมพันธ์
บทที่ 5 อัตราการเกิดปฏิกริยาเคมี
บทที่ 6 สมดุลเคมีและค่าคงที่ที่สมบูรณ์
บทที่ 7 กรด-เบส
บทที่ 8 ปฏิกริยาไฟฟ้าเคมี
บทที่ 9 เคมีอินทรีย์
บทที่ 10 สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
ฯลฯ