รูปภาพสินค้า รหัส9786163813893
9786163813893
ใหม่ล่าสุด! อัปเดตครบถ้วนตาม พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด สะดวก! ด้วยหัวข้อเรื่อง ทุกมาตรา
ผู้เขียนบุญร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา วิชชาธรรม

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 289.00 บาท
ราคาสุทธิ 289.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163813893
จำนวน: 848 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 100 x 145 x 40 มม.
น้ำหนัก: 450 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: THE LAW GROUP, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เป็นกฎหมายที่สำคัญมาก เพราะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดี การพิจารณา พิพากษาคดีอาญาและคดีทางทั้งมวล หากนักกฎหมายใช้กฎหมายทั้ง 2 ฉบับผิดพลาดอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่รูปคดี โดยหนังสือเล่มนี้ได้ย่อหัวข้อเรื่องประมวลกฎหมายทั้ง 2 ฉบับไว้ทุกมตรา เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย ขนาดเล็ก กะทัดรัด พกพาสะดวก เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย
:: สารบัญ
- พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น
- ภาค 2 สอบสวน
- ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
- ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา
- ภาค 5 พยานหลักฐาน
- ภาค 6 การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม
- ภาค 7 อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นโทษเบาและลดโทษ
- บัญชีแนบท้าย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ความผิดในกฎหมายลักษณะอาญา ที่มาตรา 79 อ้างถึง ซึ่งราษฎรมีอำนาจจับได้โดยไม่ต้องมีหมาย
ฯลฯ