รูปภาพสินค้า รหัส9786163500113
9786163500113
ครอบคลุมเกี่ยวกับการประยุกต์ข้อมูลทางการบัญชีและข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้เพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการ โดยนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ต่อด้วยเนื้อหาและทฤษฎี พร้อมคำอธิบายและตัวอย่างเป็นภาษาไทย
ผู้เขียนPeter C. Brewer, Ray H. Garrison, Eric W. Noreen
ผู้แปลแพร กีระสุนทรพงษ์, ผศ.ดร., ประภาภรณ์ เกียรติกุลวัฒนา, ผศ.ดร., วชิระ บุณยเนตร, ผศ.ดร., พงศ์พรต ฉัตราภรณ์, ผศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 250.00 บาท
ราคาสุทธิ 250.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163500113
จำนวน: 376 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 18 มม.
น้ำหนัก: 674 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: แมคกรอ-ฮิล, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "การบัญชีบริหาร" นี้เป็นการแปลและเรียบเรียงจากหนังสือภาษาอังกฤษคือ "Introduction to Managerial Accounting" ซึ่งเขียนโดย Peter C. Brewer ร่วมกับ Ray H. Garrison และ Eric W. Noreen ซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงด้านการบัญชีบริหารของประเทศสหรัฐอเมริกา

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสำหรับการเรียนการสอนอย่างเป็นตรรกะ และครอบคลุมเกี่ยวกับการประยุกต์ข้อมูลทางการบัญชีและข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้เพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการ โดยนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ต่อด้วยเนื้อหาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องของบทนั้นๆ พร้อมคำอธิบายและตัวอย่างเป็นภาษาไทย โดยมีวงเล็บเป็นภาษาอังกฤษสำหรับคำศัพท์เฉพาะทางด้านการบัญชีบริหาร ต่อด้วยบทสรุปเป็นภาษาอังกฤษ และจบด้วยแบบฝึกหัดท้ายบท เหมาะสำหรับผู้ศึกษาวิชาด้านการบัญชีทั้ง ในระดับปริญญาตรีด้านการบัญชีและด้านบริหารธุรกิจ และระดับปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป
:: สารบัญ
บทนำ การบัญชีบริหารในภาพรวม
บทที่ 1 การบัญชีบริหารและแนวคิดต้นทุน
บทที่ 2 ต้นทุนงาน
บทที่ 3 ต้นทุนฐานกิจกรรม
บทที่ 4 ต้นทุนช่วง
บทที่ 5 ความสัมพันธ์ของต้นทุน-ปริมาณ-กำไร
บทที่ 6 วิธีต้นทุนผันแปร และการรายงานแยกตามส่วนงาน : เครื่องมือสำหรับการจัดการ
บทที่ 7 การวางแผนกำไร
บทที่ 8 งบประมาณยืดหยุ่น ต้นมาตรฐานและการวิเคราะผลต่างๆ
บทที่ 9 การวัดผลการปฏิบัติงานในองค์กรกระจายอำนาจ
บทที่ 10 การวิเคราะห์ส่วนแตกต่าง : ประเด็นสำคัญต่อการตัดสินใจ
บทที่ 11 การตัดสินใจลงทุน
บทที่ 12 งบกระแสเงินสด
บทที่ 13 การวิเคราะห์งบการเงิน