รูปภาพสินค้า รหัส9786163440174
9786163440174
เสริมสร้างบุคคลเพื่อให้เกิดอัจฉริยะ อันจะทำให้เป็นองค์กรอัจฉริยะ
ผู้เขียนสมชาติ กิจยรรยง

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 230.00 บาท
ราคาสุทธิ 230.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163440174
จำนวน: 320 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 209 x 18 มม.
น้ำหนัก: 395 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เพชรประกาย, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"บุคลากรอัจฉริยะ" เล่มนี้ จะมาเป็นตัวช่วยของท่านในการสร้างบุคลากรให้เดินก้าวสู่ยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างสง่าผ่าเผย ทำให้ท่านสามารถรับมือกับสิ่งท้าทายในการบริหารงาน บริหารคน พร้อมรับมือการบริหารในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ รวมถึงแนวคิดสมัยใหม่ในการบริหารงานสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ช่วยให้ท่านรอบรู้ศาสตร์ต่างๆ ที่สร้างความสำเร็จก้าวกระโดดไปยืนอยู่บนแป้นแห่งความสำเร็จ ในการสร้างความก้าวหน้าให้แก่องค์กรในที่สุด!
:: สารบัญ
บทที่ 1 รับมือกับความท้าทายใหม่ในงานบริหารงานบุคคล
บทที่ 2 ผู้บริหารในมิติสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
บทที่ 3 กลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
บทที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บทที่ 5 องค์กรอัจฉริยะและแนวคิดใหม่ในการพัฒนาองค์กร
บทที่ 6 การพัฒนาบุคลากรด้วยคู่มือปฏิบัติงาน
บทที่ 7 AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับไทย
บทที่ 8 บริหารธุรกิจไทยให้โชติช่วงชัชวาลในยุค AEC
บทที่ 9 การบริหารงานบุคคล เมื่อเข้าสู่ AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
บทที่ 10 วิสัยทัศน์ประเทศไทยในยุคเศรษฐกิจใหม่
ฯลฯ
:: คำนิยม
ในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้ตั้งใจรวบรวมแนวความคิด พร้อมด้วยตัวอย่างดีๆ มากมาย ที่ถือเป็น Best Practices ที่ได้การยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการต่างๆ ทั้งเป็นกรณีที่ผ่านการทดสอบ จากผู้ที่ต้องการจะพัฒนาตนเองเป็นผู้นำ และก้าวขึ้นเป็นนักบริหารในระยะต่อไป
-- นายวิโรจน์ สิริจันทานนท์ --
นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555-2557