รูปภาพสินค้า รหัส9786163219411
9786163219411
เป็นประโยชน์ต่อนักการศึกษา ครู นักศึกษา ฯลฯ ได้ใช้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะได้รับรู้ นำไปสู่การตัดสินใจ เพื่อการปฏิบัติหรือการวิจัย เพื่อให้การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
ผู้เขียนวิโรจน์ สารรัตนะ, รศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 240.00 บาท
ราคาสุทธิ 240.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163219411
จำนวน: 224 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 188 x 262 x 13 มม.
น้ำหนัก: 440 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: วิโรจน์ สารรัตนะ 
เดือนปีที่พิมพ์: 5 / 2556
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ --- เดือน -- ปี ----
:: เนื้อหาโดยสังเขป
จากสังคมยุคเกษตรกรรมในศตวรรษที่ 18 เปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมยุคอุตสาหกรรมในช่วงศตวรรษที่ 19 และ 20 ในระยะปัจจุบันกำลังเปลี่ยนเข้าสู่ สังคมยุคความรู้แห่งศตวรรษที่ 21 หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นจากที่ได้ศึกษานานาทัศนะของนักวิชาการ หรือหน่วยงานที่มีต่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้วยพลังขับของเทคโนโลยีดิจิตอลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นความรวดเร็วที่นักวิชาการเห็นตรงกันว่าเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น ในระยะถัดไปจะยิ่งทวีความรวดเร็วขึ้นเป็นทวีคูณ นอกจากนั้นนักวิชาการบางท่านได้ทำนายก้าวไกลเป็นสังคมยุคนวัตกรรมกันแล้ว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาด้วย ทฤษฎีใหม่ๆ แนวคิดใหม่ๆ ถูกพัฒนาขึ้น เกิดกระบวนการทัศน์ใหม่เชิงเปรียบเทียบกับกระบวนการทัศน์เก่ามากมาย
:: สารบัญ
- เข้าใจผู้เรียน เข้าใจครู
- ศาสตร์การสอน
- ครู
- การสอน
- ผู้บริหาร/ผู้นำ
- โรงเรียน
- หลักสูตร
- ห้องเรียน
- การศึกษาศตวรรษที่ 21 ภาพรวม
- กรณีศึกษา - ทักษะเพื่อศตวรรษที่ 21
ฯลฯ