รูปภาพสินค้า รหัส9786163144348
9786163144348
เป็นแนวทางสำหรับนักศึกษาในการศึกษากฎหมาย และเป็นตัวอย่างคำถามพร้อมทั้งแนวคำตอบวิชานิติกรรมและสัญญา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2523-2543 และ 2540-2560
ผู้เขียนกำชัย จงจักรพันธ์, ศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 329.00 บาท
ราคาสุทธิ 329.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163144348
จำนวน: 484 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 262 x 22 มม.
น้ำหนัก: 850 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 11 เดือน 11 ปี 2018
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"คู่มือกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา" เล่มนี้ รวบรวมและเรียบเรียงเพื่อเป็นแนวทางหรือตัวอย่างสำหรับนักศึกษาในการศึกษากฎหมาย โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เป็นแนวทางสำหรับนักศึกษาในการศึกษากฎหมาย ส่วนที่ 2 เป็นตัวอย่างคำถาม พร้อมทั้งแนวคำตอบวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2523-2560 ซึ่งผู้เขียนรวบรวมคู่มือนี้จากประสบการณ์ รวมทั้งศึกษาค้นคว้าจากหนังสือบทความของท่านศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย และศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร โดยมุ่งหวังให้เป็นแนวทางหรือตัวอย่างที่นักศึกษาสามารถเลือกนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเองได้
:: สารบัญ
ส่วนที่ 1 แนวทางการศึกษากฎหมาย
- การเตรียมตัวเบื้องต้นสำหรับนักศึกษากฎหมาย
- การฟังคำบรรยาย
- การอ่านหนังสือ
- การท่องตัวบท
- การทำข้อสอบเก่า
ฯลฯ

ส่วนที่ 2 คำถามพร้อมด้วยแนวคำตอบวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
- การสอบไล่ประจำภาคหนึ่ง ปีการศึกษา 2523
- การสอบไล่ประจำภาคแก้ตัว ปีการศึกษา 2523
- การสอบไล่ประจำภาคหนึ่ง ปีการศึกษา 2524
- การสอบไล่ประจำภาคสอง ปีการศึกษา 2524
- การสอบไล่ประจำภาคแก้ตัว ปีการศึกษา 2524
ฯลฯ