รูปภาพสินค้า รหัส9786163142689
9786163142689
อธิบายเนื้อหาสำคัญของวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากฎหมายขัดกัน โดยศึกษาเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายสัญชาติ นิติฐานะของคนต่างด้าวในประเทศไทย เขตอำนาจศาล ฯลฯ
ผู้เขียนประสิทธิ์ ปิวาวัฒนาพานิช, ศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 360.00 บาท
ราคาสุทธิ 360.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163142689
จำนวน: 396 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 260 x 19 มม.
น้ำหนัก: 696 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 4 เดือน 12 ปี 2016
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้อธิบายเนื้อหาสำคัญของวิชากฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กฎหมายขัดกัน โดยเนื้อหาสำคัญเกี่ยกับกฎหมายสัญชาติ นิติฐานะของคนต่างด้าวในประเทศไทย เขตอำนาจศาล กฎเกณฑ์ว่าด้วยการเลือกกฎหมาย (ต่างประเทศ) การยอมรับและบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษา ของศาลต่างประเทศและสถาบันระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล นำเสนอเนื้อหาโดยละเอียด พร้อมบทสรุปชัดเจน เข้าใจง่าย
:: สารบัญ
ภาค 1 หลักกฎหมายสัญชาติไทย (Principles of Law on Thai Nationality)
ภาค 2 นิติฐานะของคนต่างด้าวในประเทศไทย (The Legal Status of Aliens in Thailand)
ภาค 3 การขัดกันแห่งเขตอำนาจศาล (Conflict of Jurisdictions)
ภาค 4 กฎหมายขัดกัน (Conflict of Laws)
ภาค 5 การรับรองและการบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ (Recognition & Enforcement of Foreign Judgments)
ภาค 6 สถาบันทางวิชาการที่มีคุณูปการต่อกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและกฎหมายเปรียบเทียบ (The Contribution of Learned Institution to Private International Law)
:: ข้อมูลพิเศษ
- หนังสือตำราที่ได้รับรางวัล โครงการส่งเสริมการสร้างตำรา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์