รูปภาพสินค้า รหัส9786163142436
9786163142436
นำเสนอให้เห็นภาพของพัฒนาการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย ตั้งแต่เมื่อเริ่มต้นขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชการที่ 5 มาจนถึงยุคปัจจุบัน
ผู้เขียนสุรพล นิติไกรพจน์, ศ.ดร., กฤติน ดิ่งแก้ว

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 140.00 บาท
ราคาสุทธิ 140.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163142436
จำนวน: 296 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 121 x 185 x 14 มม.
น้ำหนัก: 245 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 8 / 2559
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ มุ่งที่จะนำเสนอให้เห็นภาพของพัฒนาการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย ตั้งแต่เมื่อเริ่มต้นขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชการที่ 5 มาจนถึงยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคสมัยที่ความมุ่งหมายในการพยายามแสวงหาประสิทธิภาพในการบริหารงานและความเป็นเลิศในทางวิชาการ โดยเฉพาะในเรื่องการให้การศึกษาและการวิจัย อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นแนวทางในการทำความชัดเจน ในเรื่องข้อจำกัดของระบบราชการที่มีต่อการบริหารงานอุดมศึกษา
:: สารบัญ
บทที่ 1 การอุดมศึกษาในฐานะภารกิจของรัฐ
บทที่ 2 รัฐไทยกับการอุดมศึกษา
บทที่ 3 รูปแบบในทางกฎหมายของมหาวิทยาลัยไทย
บทที่ 4 มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในประเทศไทย
บทที่ 5 หลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย
บทที่ 6 กฎหมายมหาชนสมัยใหม่และองค์กรของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ควบคุมตรวจสอบและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย