รูปภาพสินค้า รหัส9786163142153
9786163142153
คำสอนว่าด้วยความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ความรู้เรื่องระบบกฎหมาย โดยเฉพาะระบบ Civil Law และระบบ Common Law วิวัฒนาการของกฎหมาย ลักษณะและบ่อเกิดของกฎหมาย การใช้การตีความกฎหมาย และอีกมากมาย
ผู้เขียนสมยศ เชื้อไทย, หยุด แสงอุทัย, ศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 230.00 บาท
ราคาสุทธิ 230.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163142153
จำนวน: 240 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 440 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 20 เดือน 3 ปี 2016
:: เนื้อหาโดยสังเขป
นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป" เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับความรู้เรื่องระบบกฎหมายโดยเฉพาะและระบบ Civil Law และระบบ Common Law วิวัฒนาการของกฎหมายลักษณะและบ่อเกิดของกฎหมาย การใช้การตีความกฎหมาย การอุดช่องว่างและการร่างกฎหมาย สำนักคิดต่างๆ ในทางกฎหมาย รวมทั้งข้อความคิดพื้นฐานทางกฎหมายว่าด้วยสิทธิและวิธีการกฎหมาย พร้อมคำถามท้ายบทสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจ
:: สารบัญ
ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น
บทที่ 1 คำสอนว่าด้วยวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
บทที่ 2 เปรียบเทียบระบบ Civil Law และระบบ Common Law
บทที่ 3 การแบ่งประเภทวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
บทที่ 4 ลักษณะของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ภาค 2 ระบบกฎหมาย
หมวด 1 กฎหมายทั่วไป
หมวด 2 นิติวิธี

ภาค 3 สิทธิ
บทที่ 1 ความหมายของ "สิทธิ"
บทที่ 2 สิทธิตามกฎหมายมหาชน
บทที่ 3 สิทธิตามกฎหมายเอกชน
ฯลฯ

ภาค 4 การศึกษากฎหมาย
บทที่ 1 ข้อความเบื้องต้น
บทที่ 2 วิธีศึกษากฎหมาย