รูปภาพสินค้า รหัส9786160847587
9786160847587
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนประสานพงษ์ หาเรือนชีพ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 95.00 บาท
ราคาสุทธิ 95.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160847587
จำนวน: 236 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 255 x 13 มม.
น้ำหนัก: 420 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "งานซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น (สอศ.) (รหัสวิชา 20101-9004)" เล่มนี้ เป็นหนังสือเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทั่วไป เครื่องมือพิเศษ เพื่อใช้ซ่อมปรับแต่งสมรรถนะของเครื่องยนต์ และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ตามคู่มือของบริษัทผู้ผลิต ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ ทุกประการ ภายในของหนังสือเล่มนี้ จึงรวบรวมทฤษฎีและใบงาน การถอด การตรวจสอบและประกอบ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์
:: สารบัญ
บทที่ 1 เครื่องมือซ่อมเครื่องยนต์ทั่วไป (General Tools)
- 1.1 เครื่องมือช่างยนต์ทั่วไป
- 1.2 เครื่องมือวัดช่างยนต์
- แบบฝึกหัด

บทที่ 2 โครงสร้างของเครื่องยนต์ (Engine Construction)
- 2.1 โครงสร้างของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องมือดีเซล
- แบบฝึกหัด
- ใบงาน

บทที่ 3 การบำรุงรักษาและปรับแต่งเครื่องยนต์ (Maintenance & Tune-up)
- 3.1 การบำรุงรักษาและปรับแต่งเครื่องยนต์แก๊สโซลีนตามระยะที่กำหนด
- 3.2 การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาล่วงหน้า
- แบบฝึกหัด
- ใบงาน
:: ข้อมูลพิเศษ
- ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศลำดับที่ 681