รูปภาพสินค้า รหัส9786160845644
9786160845644
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้เขียนอนิรุทธิ์ เจริญสุข

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 175.00 บาท
ราคาสุทธิ 175.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160845644
จำนวน: 312 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 25 มม.
น้ำหนัก: 310 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
แม่บ้านรับผิดชอบด้านความสะอาดและความสวยงามของโรงแรม แผนกแม่บ้านจึงต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการรักษามาตรฐานด้านความสะอาดอย่างเข้มงวด เพื่อความพึงพอใจและความประทับใจให้แก่แขกที่มาใช้บริการ หนังสือ "การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม (Housekeeping Management) รหัสวิชา 30701-2003" เนื้อหาภายในมี 11 บท ครอบคลุมทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการงานแม่บ้าน ยกตัวอย่างเช่น โครงสร้างงานแม่บ้าน การจัดการด้านบุคลากรในแผนก การเขียนรายงาน การรักษาความปลอดภัย การแก้ไขปัญหาระหว่างแผนก ความรู้เกี่ยวกับการทำความสะอาด การจัดการผ้า การซักรีด และงานห้องดอกไม้ พร้อมทั้งแบบฝึกหัด เพื่อให้ผู้ที่ต้องการศึกษามีทักษะการคิด แก้ปัญหา ทำงานเป็นทีม และบูรณาการกับการทำงานในธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนกแม่บ้าน
บทที่ 2 โครงสร้างงานแม่บ้านโรงแรม
บทที่ 3 การจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ในแผนกแม่บ้าน
บทที่ 4 การเขียนรายงานและงานลักษณะอื่นๆ ในแผนกแม่บ้าน
บทที่ 5 การรักษาความปลอดภัยในงานแผนกแม่บ้านและการแก้ไขปัญหาระหว่างแม่บ้านกับแผนกอื่น
บทที่ 6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำความสะอาดในโรงแรม
บทที่ 7 การทำความสะอาดห้องพัก
บทที่ 8 การทำความสะอาดบริเวณสาธารณะ
บทที่ 9 การจัดการผ้า
บทที่ 10 งานซักรีดและการบริการ
บทที่ 11 งานห้องดอกไม้