รูปภาพสินค้า รหัส9786160845514
9786160845514
เนื้อหาตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 และเหมาะกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือผู้ที่มีความสนใจในด้านการโรงแรม
ผู้เขียนอนิรุทธิ์ เจริญสุข

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 185.00 บาท
ราคาสุทธิ 185.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160845514
จำนวน: 328 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 13 มม.
น้ำหนัก: 405 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเรียนวิชา "หลักการดำเนินงานโรงแรม Hotel Operation" เล่มนี้ มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 และเหมาะกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือผู้ที่มีความสนใจในด้านการโรงแรม เนื้อหาภายในเล่มมี 10 บท ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับที่พักแรม ประเภทและชนิดของธุรกิจโรงแรม ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับห้องพัก ระบบการบริหารงานโรงแรมการจัดการและโครงสร้างองค์การของโรงแรม ส่วนหน้าบ้านของธุรกิจโรงแรม ส่วนหลังบ้านของธุรกิจโรงแรม การตลาดธุรกิจโรงแรม โรงแรมสีเขียว โรงแรมปลอดบุหรี่ และโครงการแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมและมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว พร้อมทั้งแบบฝึกหัดเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด แก้ปัญหา และบูรณาการกับการทำงานในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับที่พักแรม
บทที่ 2 ประเภทและชนิดของธุรกิจโรงแรม
บทที่ 3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับห้องพัก
บทที่ 4 ระบบการบริการงานโรงแรม
บทที่ 5 การจัดการและโครงสร้างองค์การของโรงแรม
บทที่ 6 ส่วนหน้าบ้านของธุรกิจโรงแรม
บทที่ 7 ส่วนหลังบ้านของธุรกิจโรงแรม
บทที่ 8 การตลาดธุรกิจโรงแรม
บทที่ 9 โรงแรมสีเขียว โรงแรมปลอดบุหรี่ และโครงการแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
บทที่ 10 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมและมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว