รูปภาพสินค้า รหัส9786160845200
9786160845200
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้เขียนบุญธรรม ภัทราจารุกุล

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 220.00 บาท
ราคาสุทธิ 220.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160845200
จำนวน: 328 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 30 มม.
น้ำหนัก: 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
วิชา "งานระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ รหัสวิชา 30127-0003" เป็นวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามคำอธิบายรายวิชาอย่างครบถ้วนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และอธิบายถึงการใช้โปรแกรม FluidSIM ซึ่งเป็นโปรแกรมรุ่นทดลองใช้ของบริษัทเฟสโต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของโลกทางด้านนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ และการควบคุมอัตโนมัติ เพื่อจำลองการเขียนและออกแบบการทำงานของระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ทำให้สามารถพัฒนาเพิ่มความรู้ความสามารถให้กับนักเรียนนักศึกษาในสายอาชีวศึกษาให้สูงยิ่งขึ้น
:: สารบัญ
บทที่ 1 ระบบนิวแมติกส์
บทที่ 2 อุปกรณ์ควบคุม และปรับปรุงคุณภาพอากาศอัด
บทที่ 3 ตัวกระตุ้นนิวแมติกส์
บทที่ 4 วาล์วควบคุมในระบบนิวแมติกส์
บทที่ 5 ระบบท่อนิวแมติกส์
บทที่ 6 อุปกรณ์ไฟฟ้า
บทที่ 7 หลักการเขียนแผนภาพวงจรนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์และวงจรพื้นฐาน
บทที่ 8 การจำลองการทำงานของระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
บทที่ 9 ระบบไฮดรอลิกส์
บทที่ 10 ตัวกระตุ้นไฮดรอลิกส์
บทที่ 11 วาล์วควบคุมในระบบไฮดรอลิกส์
บทที่ 12 แป๊ป ท่อ สาย และข้อต่อไฮดรอลิกส์
บทที่ 13 การออกแบบวงจรเรียงลำดับ