รูปภาพสินค้า รหัส9786160832248
9786160832248
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนอำนาจ ทองแสน

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 250.00 บาท
ราคาสุทธิ 250.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160832248
จำนวน: 456 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 256 x 17 มม.
น้ำหนัก: 690 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 7 / 2561
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 7 ปี 2018
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "เขียนแบบเทคนิค" (Technical Drawing) รหัสวิชา 3100-0002 เล่มนี้ มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาแบ่งออกเป็น 11 บท ประกอบด้วย หลักการเขียนแบบเทคนิคและเครื่องมือ อุปกรณ์ในงานเขียนแบบ มาตรฐานของงานเขียนแบบเทคนิค การสร้างรูปทรงเรขาคณิต การบอกขนาดมิติ การเขียนแบบภาพสามมิติ การเขียนแบบภาพฉาย การเขียนแบบภาพตัด การเขียนแบบภาพช่วย การเขียนแบบภาพคลี่เบื้องต้น การเขียนสัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม และการเขียนแบบสั่งงาน นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนท้ายบท ใบสั่งงาน และใบประเมินผลการปฏิบัติงานไว้อย่างครบถ้วน
:: สารบัญ
บทที่ 1 หลักการเขียนแบบเทคนิคและเครื่องมือ และอุปกรณ์ในงานเขียนแบบ
บทที่ 2 มาตรฐานในงานเขียนแบบเทคนิค
บทที่ 3 การสร้างรูปทรงเรขาคณิต
บทที่ 4 การบอกขนาดมิติ
บทที่ 5 การเขียนแบบภาพสามมิติ
บทที่ 6 การเขียนแบบภาพฉาย
บทที่ 7 การเขียนแบบภาพตัด
บทที่ 8 การเขียนแบบภาพช่วย
บทที่ 9 การเขียนแบบภาพคลี่เบื้องต้น
บทที่ 10 การเขียนสัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม
บทที่ 11 การเขียนแบบสั่งงาน