รูปภาพสินค้า รหัส9786160821488
9786160821488
เรียนรู้การติดตั้งและบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยระบบปฏิบัติการ Windows Server 2012 ในแบบฉบับผู้เริ่มต้น
ผู้เขียนพิศาล พิทยาธุรวิวัฒน์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 350.00 บาท
ราคาสุทธิ 350.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160821488
จำนวน: 816 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 220 x 35 มม.
น้ำหนัก: 1120 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 8 / 2557
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "ติดตั้งและบริหารระบบเครือข่าย Windows Server 2012 ฉบับผู้เริ่มต้น" เล่มนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเริ่มต้นศึกษาการออกแบบ ติดตั้ง และบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยได้รวบรวมเนื้อหาตั้งแต่ความรู้พื้นฐานเรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติทางด้านระบบปฏิบัติการ Windows Server 2012 ที่เพียงพอต่อการเรียนรู้ในระดับเริ่มต้น และยังสามารถนำไปใช้บนเครือข่ายภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย ทำให้ผู้เริ่มต้นศึกษามีความรู้ที่เพียงพอสำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับรับบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเพื่อการศึกษาเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นได้อีกด้วย
:: สารบัญ
Chapter 1 พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Chapter 2 อุปกรณ์ในระบบเครือข่าย
Chapter 3 ติดตั้งระบบเครือข่าย LAN แบบเวิร์กกรุ๊ป
Chapter 4 เริ่มต้นการใช้ Windows Server 2012 และ Active Directory
Chapter 5 บริหารนโยบายเครือข่ายด้วย Group Policy
Chapter 6 Windows Server 2012 กับการให้บริการทรัพยากร
Chapter 7 บริการไอพีแอดเดรสด้วย DHCP Server
Chapter 8 บริการ Domain Name System
Chapter 9 เผยแพร่เว็บไซต์กับ Web Server
Chapter 10 FTP Server บริการถ่ายโอนไฟล์
ฯลฯ