รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160814886
จำนวน: 960 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 95 x 144 x 36 มม.
น้ำหนัก: 424 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.