รูปภาพสินค้า รหัส9786160811656
9786160811656
ตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้เขียนเบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 160.00 บาท
ราคาสุทธิ 160.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160811656
จำนวน: 184 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 220 x 9 มม.
น้ำหนัก: 270 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 9 / 2555
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้อธิบายรายละเอียดตั้งแต่ลักษณะของห้างหุ้นส่วนให้รู้เป็นเบื้องต้นของการดำเนินงาน จากนั้นจะเข้าสู่หลักการทางบัญชี การบันทึกรายการเปิดบัญชี การบันทึกรายการแบ่งผลกำไรขาดทุนงบการเงินห้างหุ้นส่วนตามกฎหมาย หุ้นส่วนลาดออกหรือถึงแก่กรรม การรับหุ้นส่วนใหม่ และการเลิกห้างและชำระบัญชี เหมาะสำหรับผู้เรียนรายวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน ครบถ้วนด้วยเนื้อหาและหลักสูตรการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น
:: สารบัญ
บทที่ 1 เริ่มต้นทำธุรกิจในรูปแบบของห้างหุ้นส่วน
บทที่ 2 การบันทึกรายการเปิดบัญชีห้างหุ้นส่วน
บทที่ 3 การคำนวณแบ่งผลกำไรขาดทุนของห้างหุ้นส่วน
บทที่ 4 งบการเงินห้างหุ้นส่วน
บทที่ 5 หุ้นส่วนลาออกหรือถึงแก่กรรม
บทที่ 6 การรับหุ้นส่วนใหม่
บทที่ 7 การเลิกกิจการและการชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล