รูปภาพสินค้า รหัส9786160810697
9786160810697
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในกระบวนการออกแบบ การวางแผน การจัดหา การจัดการสินค้าคงคลัง การคลังสินค้า การขนส่ง โลจิสติกส์ย้อนกลับ การบริการลูกค้า...
ผู้เขียนฐาปนา บุญหล้า, ศ.ดร., นงลักษณ์ นิมิตรภูวดล

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 320.00 บาท
ราคาสุทธิ 320.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160810697
จำนวน: 404 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 239 x 20 มม.
น้ำหนัก: 785 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"การจัดการโลจิสติกส์ : มิติซัพพลายเชน" เล่มนี้ มุ่งเน้นองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในกระบวนการออกแบบ การวางแผน การจัดหา การจัดการสินค้าคงคลัง การคลังสินค้า การขนส่ง โลจิสติกส์ย้อนกลับ การบริการลูกค้า การเงิน ระบบสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์ ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศฉบับใหม่ (Incoterms 2010) นำเสนอพร้อมแบบฝึกหัดท้ายบท และกรณีศึกษา ที่ไม่เพียงเหมาะสมกับคณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทเท่านั้น หากยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้ประกอบการ นักธุรกิจ นักบริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก พนักงาน และประชาชนผู้สนใจทั่วไปอีกด้วย
:: สารบัญ
บทที่ 1 เกริ่นนำ : โลจิสติกส์
บทที่ 2 การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันด้วยโลจิสติกส์
บทที่ 3 กลยุทธ์ช่องทางโลจิสติกส์
บทที่ 4 การวางแผนโลจิสติกส์
บทที่ 5 การจัดการการจัดหา
บทที่ 6 การจัดการสินค้าคงคลัง
บทที่ 7 การจัดการคลังสินค้า
บทที่ 8 การจัดการการขนส่ง
บทที่ 9 Incoterms 2010 ในโลจิสติกส์
บทที่ 10 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์
บทที่ 11 พื้นฐานการนำเข้าและส่งออก
ภาคผนวก
:: คำนิยม
An investment in knowledge always pays the best in interest - การลงทุนเรื่องความรู้ มักได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุดเสมอ
-- เบญจามิน แฟรงคลิน --