รูปภาพสินค้า รหัส9786160804672
9786160804672
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นฝึกหัดเขียนโปรแกรมด้วยตนเองอย่างถูกต้องตามหลักการ สามารถใช้เป็นคู่มืออ้างอิงสำหรับครูอาจารย์ นักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไปได้
ผู้เขียนฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 99.00 บาท
ราคาสุทธิ 99.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160804672
จำนวน: 304 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 175 x 221 x 13 มม.
น้ำหนัก: 430 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"หลักการเขียนโปรแกรม" เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รายวิชาหลักการเขียนโปรแกรม (2201-2410) โดยจะได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของอัลกอริทึม เข้าใจตรรกะเกี่ยวกับโปรแกรม เรียนรู้ทักษะและวิธีการเขียนโปรแกรมที่ถูกต้อง ถ่ายทอดในรูปแบบที่ง่ายต่อการเรียนรู้ พร้อมบทสรุปชัดเจน ตลอดจนแบบประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อทบทวนความรู้เข้าใจอีกด้วย
:: สารบัญ
ส่วนที่ 1 อัลกอริทึม
- บทที่ 1 พื้นฐานการออกแบบและการเขียนโปรแกรม
- บทที่ 2 รหัสเทียมและการวิเคราะห์งาน
- บทที่ 3 การเขียนผังงาน

ส่วนที่ 2 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาปาสคาล
- บทที่ 4 เริ่มต้นกับภาษาปาสคาล
- บทที่ 5 ชนิดข้อมูล นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ การแสดงผล และการรับค่าข้อมูล
- บทที่ 6 การกำหนดทางเลือกด้วย IF และ CASE
- บทที่ 7 การวนซ้ำเพื่อทำงานเป็นรอบ
- บทที่ 8 ตัวแปรแบบอาร์เรย์
- บทที่ 9 โปรแกรมย่อยและฟังก์ชั่น