รูปภาพสินค้า รหัส9786160803712
9786160803712
อธิบายพื้นฐานและหลักการเกี่ยวกับงบการเงินอย่างเบ็ดเสร็จ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจถึงความสำคัญของงบการเงินอย่างแท้จริง
ผู้เขียนภาพร เอกอรรถพร, บก.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 150.00 บาท
ราคาสุทธิ 150.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160803712
จำนวน: 208 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 211 x 12 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือที่อธิบายพื้นฐานและหลักการเกี่ยวกับงบการเงินอย่างเบ็ดเสร็จ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจถึงความสำคัญของงบการเงินอย่างแท้จริง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุน นักวิเคราะห์ นักบัญชี อาจารย์ และนักศึกษา
:: สารบัญ
- หลักการทั่วไปของงบการเงิน
- งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล)
- กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
- งบกระแสเงินสด