รูปภาพสินค้า รหัส9786160803156
9786160803156
ปรับวิสัยทัศน์สู่การเป็นนักคิด นักวางแผน และนักปฏิบัติ และผู้ประกอบการในวงการอุตสาหกรรม
ผู้เขียนอาธิ ครูศากยวงศ์, ผศ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 185.00 บาท
ราคาสุทธิ 185.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160803156
จำนวน: 304 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 208 x 15 มม.
น้ำหนัก: 425 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นหนังสือที่มมีคนเขียนน้อยมากผู้เขียนจึงได้ตั้งใจเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านสามารถทำความใจได้ด้วยตนเอง ในประเด็นโครงสร้างอุตสาหกรรมของไทย การพัฒนา และการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต การเพิ่มผลผลิต การเลือกทำเลที่ตั้งแหล่งเงินลงทุน และระบบเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมบทสรุป และคำถามสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจ เหมาะสำหรับ นักเรียน นักศึกษา และอาจารย์ เพื่อใช้เรียนและสอนในระดับ ปวส. และปริญญาตรีในวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
บทที่ 2 โครงสร้างเศรษฐกิจไทย
บทที่ 3 โครงสร้างอุตสาหกรรมไทย
บทที่ 4 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
บทที่ 5 การลงทุนในอุตสากกรรม
บทที่ 6 การผลิตและการเพิ่มผลผลิต
บทที่ 7 การเลือกทำเลที่ตั้งของอุตสาหกรรม
บทที่ 8 แหล่งเงินทุนพัฒนาอุตสาหกรรม
บทที่ 9 เทคโนโลยีกับอุตสากรรม