รูปภาพสินค้า รหัส9786160800452
9786160800452
เรียนรู้พื้นฐานหลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นและฝึกวิธีการติดตั้งโปรแกรม Turbo C++
ผู้เขียนฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 99.00 บาท
ราคาสุทธิ 99.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160800452
จำนวน: 264 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 171 x 219 x 12 มม.
น้ำหนัก: 370 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเท็กซ์โหมด (ภาษาซี)" เริ่มตั้งแต่หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การติดตั้งโปรแกรม พร้อมเรียนรู้ชุดคำสั่งและฟังก์ชั่นใช้งานต่างๆ ของภาษาซี ถ่ายทอดเนื้อหาโดยละเอียดในขอบเขตที่เหมาะสมกับผู้เริ่มต้นฝึกเขียนโปรแกรม พร้อมตัวอย่างที่หลากหลาย เข้าใจง่าย นอกจากนี้ในส่วนท้ายของแต่ละบทยังมีแบบทดสอบประเมินผลการเรียนรู้ ให้ได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจอีกด้วย เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและผู้สนใจทั่วไป


:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานระบบปฏิบัติการ
บทที่ 2 โครงสร้างของคอมพิวเตอร์และ ระบบปฏิบัติการ
บทที่ 3 กระบวนการ
บทที่ 4 การจัดลำดับซีพียู
บทที่ 5 การประสานเวลากระบวนการ
บทที่ 6 การจัดการหน่วยความจำหลัก
บทที่ 7 หน่วยความจำเสมือน
บทที่ 8 การจัดการระบบแฟ้ม
บทที่ 9 ระบบรับเข้าและส่งออก
บทที่ 10 การจัดการหน่วยเก็บ
บทที่ 11 โครงสร้างระบบกระจาย
บทที่ 12 การประสานแบบกระจาย
บทที่ 13 การป้องกันและความปลอดภัย