รูปภาพสินค้า รหัส9786160800087
9786160800087
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผู้เขียนฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 99.00 บาท
ราคาสุทธิ 99.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160800087
จำนวน: 264 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 171 x 220 x 13 มม.
น้ำหนัก: 374 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นเพื่อนำมาใช้กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมและตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยในเล่มให้เนื้อหาทางด้านพีซีคอมพิวเตอร์ เทคนิคการเลือกซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ การประกอบเครื่องซีพี การติดตั้งระบบปฏิบัติการ การเซตอัปไบออส การใช้โปรแกรมยูทิลิตี้ และการบำรุงรักษา ซึ่งได้ถ่ายทอดด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ยืดเยื้อ คัดเฉพาะแต่เนื้อหาที่จำเป็น ไม่มาก หรือซับซ้อนจนเกินไป เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น
:: สารบัญ
ส่วนที่ 1 : ภายในพีซีคอมพิวเตอร์
- บทที่ 1 พีซีคอมพิวเตอร์

ส่วนที่ 2 : เทคนิคการเลือกซื้ออุปกรณ์
- บทที่ 2 รายละเอียดของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และวิธีการเลือกซื้อ (ตอนที่ 1)
- บทที่ 3 รายละเอียดของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และวิธีการเลือกซื้อ (ตอนที่ 2)

ส่วนที่ 3 : การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการติดตั้งโปรแกรม
- บทที่ 4 การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
- บทที่ 5 การเซตอัปไบออส
- บทที่ 6 การติดตั้งระบบปฎิบัติการ

ส่วนที่ 4 : โปรแกรมยูทิลิตี้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์
- บทที่ 7 ยูทิลิตี้สำหรับกำจัดไวรัสและสปายแวร์
- บทที่ 8 ยูทิลิตี้อื่นๆ ที่น่าสนใจ
- บทที่ 9 การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์