รูปภาพสินค้า รหัส9786160800032
9786160800032
หนังสือเรียน รายวิชาพิ่มเติมการใช้โปรแกรมนำเสนองาน PowerPoint 2007 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผู้เขียนฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 99.00 บาท
ราคาสุทธิ 99.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160800032
จำนวน: 208 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 171 x 220 x 10 มม.
น้ำหนัก: 302 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นเพื่อนำมาใช้กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมและตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยในเล่มได้ออกแบบเนื้อหาให้มีความเพียงพอและเหมาะสมกับผู้เริ่มต้น ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านความรู้เชิงวิชาการ และการปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การใช้งานได้จริง มีการอธิบายการใช้งานคำสั่งต่างๆ อย่างละเอียด เป็นขั้นเป็นตอน มีภาพประกอบชัดเจน ทำให้ผู้อ่านเข้าใจงาย และสามารถลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนได้ทันที นอกจากนี้แล้วในส่วนท้ายของแต่ละบทยังมีแบบประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้อ่านได้ทดสอบความรู้ความเข้าใจที่ได้เรียนมาในแต่ละบทอีกด้วย

:: สารบัญ
บทที่ 1 การใช้คอมพิวเตอร์กับงานนำเสนอในสำนักงาน
บทที่ 2 เริ่มต้นสร้างพรีเซนเตชั่น
บทที่ 3 การจัดรูปแบบพรีเซนเตชั่น
บทที่ 4 การตกแต่งพรีเซนเตชั่นด้วยภาพ
บทที่ 5 การสร้างต้นแบบของสไลด์และธีม
บทที่ 6 การทำงานกับตาราง แผนภูมิ และผังองค์กร
บทที่ 7 การกำหนดแอนิเมชั่นและการนำเสนอ
บทที่ 8 การทำงานกับเสียงและวิดีโอ
บทที่ 9 การพิมพ์พรีเซนเตชั่นและเทคนิคเพิ่มเติม