รูปภาพสินค้า รหัส9786160800025
9786160800025
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ Excel 2007 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผู้เขียนฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 99.00 บาท
ราคาสุทธิ 99.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160800025
จำนวน: 216 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 172 x 220 x 1 มม.
น้ำหนัก: 315 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นเพื่อนำมาใช้กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมและตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยในเล่มให้เนื้อหาทางด้านโปรแกรมตารางคำนวณ โดยเน้นการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007 โดยจะเริ่มตั้งแต่การเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม การป้อนข้อมูลใน Excel การทำงานกับเวิร์กบุ๊ค/เวิร์กชีต การทำงานกับแผนภูมิ การทำงานกับฐานข้อมูล การสรุปผลข้อมูล การคำนวณ และเรื่องของฟังก์ชั่นใน Excel เป็นต้น ภายในเล่มจะอธิบายการใช้งานและคำสั่งต่างๆ อย่างละเอียด เป็นขั้นเป็นตอน มีภาพประกอบชัดเจน ทำให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย และสามารถลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนได้ทันที นอกจากนี้แล้วในส่วนท้ายของแต่ละบทจะมีแบบประเมินผลการเรียนรู้ให้อีกด้วย
:: สารบัญ
หน่วยที่ 1 การใช้งานคอมพิวเตอร์กับตารางคำนวณในสำนักงาน
หน่วยที่ 2 การทำงานกับเวิร์กชีต
หน่วยที่ 3 การป้อนข้อมูลใน Excel
หน่วยที่ 4 การจัดรูปแบบข้อมูล
หน่วยที่ 5 การทำงานกับแผนภูมิ
หน่วยที่ 6 การทำงานกับฐานข้อมูล
หน่วยที่ 7 การสร้างผลสรุปข้อมูล
หน่วยที่ 8 การคำนวณและฟังก์ชั่น
หน่วยที่ 9 การตั้งค่าและพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์
หน่วยที่ 10 การกำหนดความปลอดภัยให้กับข้อมูล