รูปภาพสินค้า รหัส9781856176217
9781856176217
This book is an essential working reference for anyone involved in FPGA design!
ผู้เขียนBob Zeidman, Peter R. Wilson, Richard Tinder, Richard Munden, David Katz, Scott Hauck, Ben Harding, Rick Gentile, Andre DeHon, R.C. Cofer, W Bolton, Clive "Max" Maxfield

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 1,540.00 บาท
ราคาสุทธิ 1,540.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9781856176217
จำนวน: 452 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 192 x 235 x 30 มม.
น้ำหนัก: 1035 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Newnes 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
All the design and development inspiration and direction a hardware engineer needs is in one blockbuster book! Clive 'Max' Maxfield renowned author, columnist, and editor of "PL DesignLine" has selected the very best FPGA design material from the Newnes portfolio and has compiled it into this volume. The result is a book covering the gamut of FPGA design from design fundamentals to optimized layout techniques with a strong pragmatic emphasis. In addition to specific design techniques and practices, this book also discusses various approaches to solving FPGA design problems and how to successfully apply theory to actual design tasks. The material has been selected for its timelessness as well as for its relevance to contemporary FPGA design issues. This book contains hand-picked content selected by Clive 'Max' Maxfield, character, luminary, columnist, and author. It contains proven best design practices for FPGA development, verification, and low-power. It includes case histories and design examples get you off and running on your current project.
:: สารบัญ
Chapter 1 : Alternative FPGA Architectuares
Chapter 2 : Design Techniques, Rules, and Guidelines
Chapter 3 : A VHDL Primer: The Essentials
Chapter 4 : Modeling Memories
Chapter 5 : Introduction to Synchronous State Machine Design and Analysis
Chapter 6 : Embedded Processors
Chapter 7 : Digital Signal Processing
Chapter 8 : Basics of Embedded Audio Processing
Chapter 9 : Basics of Embedded Video and Image Processing
Chapter10 : Programming Streaming FPGA Applications Using Block Diagrams in Simulink