รูปภาพสินค้า รหัส9781598633740
9781598633740
No experience required
ผู้เขียนJerry Lee Ford, JR.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 1,200.00 บาท
ราคาสุทธิ 1,200.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9781598633740
จำนวน: 364 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 189 x 231 x 22 มม.
น้ำหนัก: 770 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Thomson Learning 
เดือนปีที่พิมพ์: 4 / 2550
:: เนื้อหาโดยสังเขป
Want to learn computer programming but aren't sure where to start? Programming for the Absolute Beginner provides a gentle learning curve in programming for anyone who wants to develop fundamental programming skills and create computer programs. The primary focus is on teaching the reader how to program using a free implementation of BASIC called Just BASIC. As such, the book focuses on developing programs that run on Microsoft® Windows®, but also presents programming principles that apply to different environments, including other operating systems and the Internet. Additionally, the book provides a solid foundation for advancing to different programming languages as you gain confidence in your newly acquired programming abilities. As part of the for the absolute beginner series, Programming for the Absolute Beginner teaches all the concepts through the creation of simple computer games, making the learning process much more fun and enjoyable.

:: สารบัญ
Chapter 1 Introduction to programming
Chapter 2 Creating programs with just basic
Chapter 3 Creating graphical user interfaces
Chapter 4 Working with variables and arrays
Chapter 5 Making decisions with conditional logic
Chapter 6 Using loops to process data
Chapter 7 Improving program organization with functions and subroutines
Chapter 8 Working with text files
Chapter 9 Working with sound and graphics
Chapter 10 Debugging your applications
:: คำนิยม
"This series shows that it's possible to teach newcomers a programming language and good programming practices without being boring."
--Lou Grinzo--
reviewer for Dr. Dobb's Journal