รูปภาพสินค้า รหัส9781592007233
9781592007233
-
ผู้เขียนMichael Vine

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 1,350.00 บาท
ราคาสุทธิ 1,350.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9781592007233
จำนวน: 371 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 232 x 23 มม.
น้ำหนัก: 800 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Thomson Course Technology PTR. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
Microsoft Access is often used when teaching beginning database design and programming concepts. "Microsoft Access VBA Programming for the Absolute Beginner, Second Edition," is written for beginners of various backgrounds, from students to hobbyists, to professionals, with little to no programming skills who want to learn programming concepts in a non-intimidating manner.

The book is a follow-up to the best-selling first edition and features valuable, updated content covering the new enhancements and new technologies of Microsoft Access 2003 including upgrading to Access 2003, animating Access 2003, an updated ADO chapter, the ADOX Library, and building run-time solutions.

Access continues to grow as a leading, inexpensive relational database management system in all industry segments including educational, professional, technical, medical, government, and engineering, because it is an easy and accessible database to learn and implement for home, office, and educational purposes.

"Microsoft Access VBA Programming for the Absolute Beginner, Second Edition," covers all aspects of beginning programming concepts including variables, conditions, loops, arrays, procedures, and functions, with a special emphasis on object-based programming, the event-driven paradigm and database concepts such as relational database design, beginning SQL concepts, reports, and database programming using Microsoft's ADO and ADOX database-programming models.

Each chapter contains workable programs and concepts are taught using a simple, games-based approach. The book teaches fundamental programming concepts that can be applied to many programming languages and will help new programmers build their programmingskill set.
:: สารบัญ
Chapter 1 Access Essentials
Chapter 2 Introduction to Access VBA
Chapter 3 Conditions
Chapter 4 Looping Structures
Chapter 5 Functions Continued
Chapter 6 Code Reuse and Data Structures
Chapter 7 Debugging, Input Validation, File Processing, and
Error Handling
Chapter 8 Microsoft Jet SQL
Chapter 9 Database Programming with ADO
Chapter 10 Object-Oriented Programming with Access VBA

etc.
:: ข้อมูลพิเศษ
Author Description

Michael Vine has taught computer programming, Web Design, and database classes at Indiana University/Purdue University in Indianapolis, IN and at MTI College of Business and Technology in Sacramento, C.A.

He has over 13 years of experience in the information technology profession. He currently works full time at a Fortune 100 company as an IT Project Manager overseeing the development of enterprise data warehouses.