รูปภาพสินค้า รหัส9781590594452
9781590594452
-
ผู้เขียนEric White

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 1,920.00 บาท
ราคาสุทธิ 1,920.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9781590594452
จำนวน: 445 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 180 x 235 x 22 มม.
น้ำหนัก: 755 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Apress 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
Who is This Book For?

This book is designed to appeal to any developer who wishes to appreciate and exploit the functionality of the GDI+ base classes provided as part of the .NET Framework. In particular, the book is aimed at those working in business-application environment, writing GDI+ code for Windows Forms in order to create custom controls.

The examples in this book are presented in the C# language. They should be accessible to both intermediate-level C# programmers and relatively experienced developers capable of recognizing the standard constructs and features of an object-oriented language.

However, the choice of C# for the examples in this book is less important than the fact that it is a book about developing with GDI+ and custom controls in .NET. Indeed, the GDI+ techniques covered here are language-neutral. They can be applied, with the appropriate language knowledge, using other .NET Framework languages such as Visual Basic .NET and Visual C++ .NET.
:: สารบัญ
Chapter 1 .NET graphics programming
Chapter 2 Drawing surfaces
Chapter 3 Pens and brushes
Chapter 4 Text and fonts
Chapter 5 Images
Chapter 6 GraphicsPaths and regions
Chapter 7 Clipping and invalidation
Chapter 8 Transformations
Chapter 9 Printing
Chapter 10 An alternative coordinate system
Chapter 11 Architecture and design of Windows forms custom
controls
Chapter 12 Design-time support
Chapter 13 Scrolling
Chapter 14 Mouse events and cursors
Appendix A Using namespaces
Appendix B Using the console in Windows applications
Appendix C Using the dispose method with classes that
implement IDisposable