รูปภาพสินค้า รหัส9780827375048
9780827375048
-
ผู้เขียนJack Erjavec

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 897.00 บาท
ราคาสุทธิ 897.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9780827375048
จำนวน: 170 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 216 x 277 x 9 มม.
น้ำหนัก: 425 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Thomson Learning 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
Anti-lock Brake Systems are becoming standard equipment on all cars and light trucks. These systems have changed the way brake systems are serviced. Thisguide will quickly become the standard refernce for all technicians who work on domestic and imported vehicles with anti-lock brake systems. It is filled with " real-world" information that makes it useful as a self-study guide for the professional and students.

Automative expert Jack Erjavee covers it all--from basic brake concepts and general ABS heory and operation, to general ABS diagnosis and troubleshooting, to detailed diagnostics and service by system. Included are ABS service precautions and traction control diagnostic and service procedures. There is also a helpful application chart that helps a technician identify the system being serviced, such as Bendix, Boseh, Deleo-Morraine, Teves and Summitomo. Challenging review questions (with answers) allow you to test yourself as you to locate specific technical information in an instant.
:: สารบัญ
Chapter 1 Brake Service Safety and Tools
Chapter 2 Basic System Theory
Chapter 3 Anti-lock Brake Systems
Chapter 4 Main ABS Components
Chapter 5 General Anti-lock Brake Service
Chapter 6 Application Chart: Vehicle to System
Chapter 7 Specific Systems
Chapter 8 Review Questions
Chapter 9 Anster to Review Questions