รูปภาพสินค้า รหัส9780764569227
9780764569227
-
ผู้เขียนDoug Lowe, Greg Harvey, John R. Levine, Margaret Levine Young, Mark L. Chambers, Woody Leonhard, Peter Weverka

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 1,260.00 บาท
ราคาสุทธิ 1,260.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9780764569227
จำนวน: 884 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 141 x 210 x 50 มม.
น้ำหนัก: 1825 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Wiley Publishing, Inc. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
Who uses this product: Almost all home PC buyers who made their purchase since September 2001 uses Windows XP. A significant number of past Windows users have also upgraded to XP, especially those who were plagued by bugs in XP's predecessor, Windows Me.
Who are we targeting: We are targeting the beginning user who wants a book that covers anything that they'd want to do with their computer but don't know how. This audience sees their PC as a whole device and the term "Windows" defines everything their PC does. This reference covers all the basics.
:: สารบัญ
Contents

Introduction.
Book I: Windows XP.
Part I: Getting to Know Windows XP.
Chapter 1: Introducing Windows XP.
Chapter 2: Upgrading to Windows XP.
Chapter 3: Finding Your Way around Windows XP.
Part II: Customizing Windows XP.
Chapter 4: Personalizing Your Desktop.
Chapter 5: Organizing Your Windows XP Interface.
Chapter 6: Setting Up Personal Accounts.
Part III: Managing Files and Maintaining Order.
Chapter 7: Managing Files and Folders.
Chapter 8: Locating Stuff with Windows XP.
Chapter 9: Adding and Removing Software.
Chapter 10: Maintaining Your Windows XP System.
Part IV: Exploring Windows XP Multimedia.
Chapter 11: Jammin’ with Windows Media Player.
Chapter 12: Lights! Action! Windows Movie Maker.
Chapter 13: Working with Digital Pictures.
Book II: PCs and Peripherals.
Part I: Hardware.
Chapter 1: Starting with the Basics.
Chapter 2: Additional Toys Your PC Will Enjoy.
Chapter 3: Connectors, Ports, and Sundry Openings.203
Chapter 4: Maintaining Your Hardware.
Part II: Peripheral Equipment.
Chapter 5: Scanning with Gusto.
Chapter 6: Dude, MP3 Rocks!
Chapter 7: Making Movies with Your PC.
Chapter 8: I Can Make My Own DVDs?
Chapter 9: I’m Okay, You’re a Digital Camera.
Part III: Upgrading and Supercharging.
Chapter 10: Determining What to Upgrade.
Chapter 11: Adding RAM to Your Hot Rod.
Chapter 12: Scotty, I Need More Power!
Chapter 13: Adding Hard Drive Territory to Your System.
Chapter 14: Partying with USB, FireWire, and Hubs.
Chapter 15: Pumping Up Your Sound and Video.
Part IV: Home Networking.
Chapter 16: Do I Really Need a Network?
Chapter 17: Ethernet to the Rescue.
Chapter 18: Going Wireless.
Chapter 19: Sharing Your Internet Connection.
Book III: The Internet.
Part I: Going Online with an ISP.
Chapter 1: Hooking Up with the Right Service.
Chapter 2: Managing Your Online Security.
Chapter 3: America Online.
Part II: Getting Caught in the World Wide Web.
Chapter 4: Browsers and What They Do.
Chapter 5: Customizing Your Browser Settings.
Chapter 6: Printing and Saving Web Information.
Part III: E-Mail.
Chapter 7: E-Mail Basics.
Chapter 8: Sending and Receiving E-Mail with Outlook Express.
Chapter 9: Organizing E-Mail Addresses and Messages.
Chapter 10: Mailing Lists.
Part IV: Other Online Communications.
Chapter 11: Chatting Online.
Chapter 12: Instant Messaging.
Chapter 13: Keeping Up to Date with News.
Part V: Creating Web Pages.
Chapter 14: Getting Started with Web Publishing.
Chapter 15: Elements of Web Page Design.
Chapter 16: Working with Graphics, Sounds, and Videos.
Chapter 17: Publishing on the Web.
Part VI: Can’t-Miss Stops on the Internet.
Chapter 18: Finding Your Way with Google.
Chapter 19: Getting Bargains on eBay.
Chapter 20: Planning Your Next Vacation Online.
Chapter 21: Researching Investments Online.
Chapter 22: Listening to the Music.
Book IV: Office 2003 and Money 2004.
Part I: Word 2003.
Chapter 1: Entering, Editing, and Formatting Text.
Chapter 2: Speed Techniques for Using Word.
Chapter 3: Laying Out Text and Pages.
Chapter 4: Word Styles.
Chapter 5: Constructing the Perfect Table.
Chapter 6: Getting Word’s Help with Office Chores.
Part II: Outlook 2003.
Chapter 7: Getting Acquainted with Outlook.
Chapter 8: Handling Your E-Mail.
Chapter 9: Managing Your Time and Schedule.
Part III: PowerPoint 2003.
Chapter 10: Getting Started in PowerPoint.
Chapter 11: Entering the Text.
Chapter 12: Advanced Formatting Techniques.
Chapter 13: Giving the Presentation.
Part IV: Excel 2003.
Chapter 14: Up and Running with Excel.
Chapter 15: Refining Your Worksheet.
Chapter 16: Formulas and Functions for Crunching Numbers.
Chapter 17: Making a Worksheet Easier to Read and Understand.
Chapter 18: Seeing Data in Charts.
Part V: Money 2004.
Chapter 19: Introducing Money.
Chapter 20: Setting Up Your Accounts.
Chapter 21: Recording Your Financial Activity.
Chapter 22: Categorizing Your Spending and Income.
Chapter 23: Reconciling, or Balancing, an Account.
Chapter 24: Money for Investors.
Index.
:: ข้อมูลพิเศษ
Office 2003 All-in-One Desk Reference For Dummies author Peter Weverka (San Francisco, CA) brings together content from some of the best-known and best selling authors in the For Dummies series for the Windows XP Gigabook For Dummies. Along with content from his own Office All-in-One, Peter picks the best from Woody Leonhard (Windows XP All-in-One Desk Reference For Dummies), Mark Chambers (PCs All-in-One Desk Reference For Dummies), John Levine and Margaret Levine Young (The Internet For Dummies), Doug Lowe (Creating Web Pages For Dummies Quick Reference), and many others.