รูปภาพสินค้า รหัส9780764569098
9780764569098
-
ผู้เขียนMichael Kay

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 1,440.00 บาท
ราคาสุทธิ 1,440.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9780764569098
จำนวน: 911 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 188 x 232 x 49 มม.
น้ำหนัก: 1375 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Wrox Press Ltd. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
When XML debuted in 1998, it was quickly embraced as both a practical tool and a strategic technology. XSLT and XPath soon became the preferred high-level languages for manipulating XML content. Now the editor of the XSLT 2.0 specification has written the ultimate reference manual for XSLT 2.0.

You’ll gain a complete understanding of the concepts underlying XSLT, what’s new in version 2.0, the structure
of XSLT stylesheets, their relationship to XML schemas, and more. You will see how the language provides extensibility, and how to use it to create real XSLT applications. Finally,
you will learn to use XSLT as a functional programming language to tackle complex computational problems.

What you will learn from this book

- What’s new in XSLT since the previous edition of this
bestselling book
- Where XSLT fits into the XML family
- What every construct in the language does, and how to
use each one
- How XSLT transforms XML to handle data conversions and
data publishing
- How to use XSLT elements, patterns, and functions
- Development methods for specific stylesheets
- How to apply XSLT design patterns to produce selected
results

Who this book is for

This book is for professional XML and XSLT programmers and programmers experienced in XML, HTML, and Web architecture who want to learn XSLT.

:: สารบัญ
Chapter 1 XSLT in context
Chapter 2 The XSLT processing model
Chapter 3 Stylesheet structure
Chapter 4 Stylesheets and schemas
Chapter 5 XSLT elements
Chapter 6 Patterns
Chapter 7 XSLT functions
Chapter 8 Extensibility
Chapter 9 Stylesheet design patterns
Chapter 10 Case study : XMLSpec

etc.