รูปภาพสินค้า รหัส9780672329173
9780672329173
-
ผู้เขียนAnnette Jonker, James Edkins, Michael Voloshko, Neil FitzGerald

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 2,335.00 บาท
ราคาสุทธิ 2,335.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9780672329173
จำนวน: 932 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 175 x 230 x 46 มม.
น้ำหนัก: 1480 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Sams Publishing 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ --- เดือน -- ปี 2007
:: เนื้อหาโดยสังเขป
Business Objects Press crafted this book to grow with you, providing the reference material you need as you move toward software proficiency and use of more advanced features. Crystal Reports XI Official Guide is the only book on Crystal Reports you'll need.

- Create and publish professional quality reports against the gamut of datasources, including relational and OLAP databases, Business Objects Universes, SAP BW, SAP R3, PeopleSoft, Siebal, JavaBeans, .NET/COM objects, web logs, XML, and many more.
- Learn new XI features, including dynamic and cascading parameters, drag-and-drop charting and cross-tabs, the Crystal Reports workbench, and parameterized control over Top N reports.
- Follow step-by-step samples, exercises, and real-world tips and tricks provided for learning advanced features such as subreports, hierarchical grouping, formula creation, external hyperlinking, and formatting.
- Discover all the options for distributing your Crystal Reports, including the new Crystal Reports Server XI, BusinessObjects Enterprise XI, and the Crystal Reports programming components.

:: สารบัญ
I Crystal Report Design
II Formatting Crystal Reports
III Advanced Crystal Report Design
IV Enterprise Report Design-Analytic, Web-based, and Excel
Report Design
V Web Report Distribution-Using BusinessObjects Enterprise
and Crystal Reports Server
VI Customized Report Distribution-Using Crystal Reports’
Components
VII Customized Report Distribution-Using BusinessObjects
Enterprise and Crystal Reports Server
VIII Web Chapters