รูปภาพสินค้า รหัส9780596101978
9780596101978
-
ผู้เขียนEric Freeman, Elisabeth Freeman

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 1,420.00 บาท
ราคาสุทธิ 1,420.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9780596101978
จำนวน: 658 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 204 x 235 x 34 มม.
น้ำหนัก: 1680 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: O'Reilly Media, Inc. 
เดือนปีที่พิมพ์: 12 / 2548
:: เนื้อหาโดยสังเขป
Tired of reading HTML books that only make sense after you're an expert? Then it's about time you picked up Head First HTML with CSS & XHTML and really learned HTML. You want to learn HTML so you can finally create those Web pages you've always wanted, so you can communicate more effectively with friends, family, fans and fanatic customers. You also want to do it right so you can actually maintain and expand your Web pages over time, and so your Web pages work in all the browsers and mobile devices out there. Oh, and if you've never heard of CSS, that's okay - we won't tell anyone you're still partying like it's 1999 - but if you're going to create Web pages in the 21st century then you'll want to know and understand CSS.

Learn the real secrets of creating Web pages, and why everything your boss told you about HTML tables is probably wrong (and what to do instead). Most importantly, hold your own with your co-worker (and impress cocktail party guests) when he casually mentions how his HTML is now strict, and his CSS is in an external style sheet.
:: สารบัญ
1 The language of the Web : getting to know HTML
2 Meet the 'HT' in HTML : going further, with hypertext
3 Web page construction : building blocks
4 A trip to Webville : getting connected
5 Meeting the media : adding images to your pages
6 Serious HTML : standards, compliance, and all that jazz
7 Putting 'X' into HTML : moving to XHTML
8 Adding a little style : getting started with CSS
9 Expanding your vocabulary : styling with fonts and colors
10 Getting intimate with elements : the box model
etc.