รูปภาพสินค้า รหัส9780596007706
9780596007706
-
ผู้เขียนDAVID C. KREINES

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 410.00 บาท
ราคาสุทธิ 410.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9780596007706
จำนวน: 112 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 109 x 178 x 9 มม.
น้ำหนัก: 120 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: O'Reilly Media, Inc. 
เดือนปีที่พิมพ์: 08 / 2547
:: เนื้อหาโดยสังเขป
The Oracle database is designed to be a very flexible and configurable system, one that can be run on many different platforms in a multitude of configurations. To achieve the needed flexibility, Oracle allows DBAs to set and reset values for database initialization parameters, each controlling a specific aspect of database performance. Used together, these parameters configure the generic Oracle database technology to fit the needs of a particular organization and system. This quick reference covers database releases Oracle8i, Oracle9i, and Oracle Database 10g. For each initialization parameter, the book includes a description, valid values, default, and whether it can be changed dynamically (by an ALTER SESSION and/or ALTER SYSTEM statement). It also describes the initialization file (INIT.ORA) and server parameter file (SPFILE) and provides hints for best performance. In addition to listing all parameters alphabetically, the book indicates the categories of parameters often set as a group to control different aspects of the database. Whether you're a novice or experienced DBA, you'll find this concise reference an indispensable and portable addition to your library.
:: สารบัญ
- Parameter files and types
- INIT.ORA : the initialization file
- SPFILE : the server parameter file
- Dynamically modifiable parameters
- Parameters by function
- Auditing
- Backup and recovery
- Clustered databases
- Cursors
- Database links
- Distributed operations and heterogeneous services
- I/O and space management
- Java
- Jobs
- Licenses
- Locking and transactions
- Logging and archiving
- Memory management
- Names
- National language support
- Optimization and performance
- Parallel execution
- Parameters
- PL/SQL
- Remote sites
- Rollback/undo/redo management
- Security
- Shared server/multi-threaded server
- Standby databases
- Storage
- System operations
- Tracing
- Miscellaneous parameters
- Parameter quick reference