รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9780538736176
จำนวน: 624 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 218 x 276 x 23 มม.
น้ำหนัก: 1260 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Wadsworth Cengage Learning 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 4 เดือน -- ปี 2011
:: เนื้อหาโดยสังเขป
The most respected nutrition life cycle text, "Nutrition Through the Life Cycle, 4/e, International Edition" uses current research to explain the nutritional foundations necessary for the growth, development, and normal functioning of individuals in each stage of the life span. From preconception to the final stages of life, this text covers clinical and nutritional interventions for each part of the life cycle.

The text is organized systematically, with clinical nutrition topics following normal nutrition topics. The text maintains a consistent level of pedagogy throughout, highlighting key nutrition concepts, nutritional needs, nutrition and health disease outcomes, model programs, and case studies. "Nutrition Through the Life Cycle, 4/e, International Edition" features an expert author team, this text benefits from a broad range of normal and clinical nutrition expertise from registered dietitians, teachers, and researchers.
:: สารบัญ
Chapter 1 Nutrition Basics
Chapter 2 Preconception Nutrition
Chapter 3 Preconception Nutrition : conditions and Interventions
Chapter 4 Nutrition During Pregnancy
Chapter 5 Nutrition During Pregnancy : Conditions and Interventions
Chapter 6 Nutrition During Lactation
Chapter 7 Nutrition During Lactation : Conditions and Interventions
Chapter 8 Infant Nutrition
Chapter 9 Infant Nutrition
Chapter 10 Toddler and Preschooler Nutrition
, etc.