รูปภาพสินค้า รหัส9780534420741
9780534420741
-
ผู้เขียนDennis G. Zill, Michael R. Cullen

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 670.00 บาท
ราคาสุทธิ 670.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9780534420741
จำนวน: 584 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 218 x 275 x 23 มม.
น้ำหนัก: 1335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: -ไม่ระบุ 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
Authors of books live with the hope that someone actually reads them. Contrary to what you might beliveve, almost everything in a typical college-level mathematics text is written for you and not the instructor. True, the topics that are covered in the text are chosen to appeal to instructors because instructors make the decision on whether to use the book in their classe, but everything written in it is aimed directly at you, the student. So I want to encourage you-no, actually I want to tell you-to read this textbook! But do not read this text as you whould a novel; you should not read it fast and you should not skip anything. Think of it as a workbook.

By this, I mean tha mathematics should always be read with pencil and paper at the ready because most likely, you will have to work your way through the examples and the dicussion, Read-oops, work-all the examples in a section before attempting any of the exercises; the examples are constructed to illustrate what I consider the most important aspects of the section, and therefore, reflect the procedures necessary to work most of the problems in the exercise sets. I tell my students, "When reading an example, cover up the solution, try working it first, compare your work against the solution given and then resolve any differences." I have tried to include most of the important steps in each example, but if something is not clear, you should always try-and here is where is the pencil and paper come in again-to full in the details or missing steps. This might not be alwahys easy, but that is part of the learning process. The accumulation of facts followed by the slow assimilation of understanding simply cannot be achieved without a struggle.
:: สารบัญ
Chapter 1 Introduction to Diffential Equations
Chapter 2 First-Order Differential Equations
Chapter 3 Modeling With First-Order Differential Equations
Chapter 4 Higher-Order Differntial Equations
Chapter 5 Modeling with higher-order differential equations
Chapter 6 Series Solutions of Linear Equations
Chapter 7 The Laplace Transform
Chapter 8 Systems of Linear First-Order Differential Equations
Chapter 9 Numerical Solutions of ordinary differential equations
Chapter 10 Plane automous systems
etc.