รูปภาพสินค้า รหัส9780471785446
9780471785446
-
ผู้เขียนCraig Shoemaker, Paul Glavich, Scott Cate, Wallace B. McClure

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 1,440.00 บาท
ราคาสุทธิ 1,440.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9780471785446
จำนวน: 403 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 235 x 22 มม.
น้ำหนัก: 635 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Wrox Press Ltd. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ --- เดือน -- ปี 2006
:: เนื้อหาโดยสังเขป
What you will learn from this book

- What you can do with the open source Ajax.NET
professional Library
- How to use the corresponding functionality, Asynchronous
Client Script Callbacks, that comes with ASP.NET 2.0
- Techniques for using the XMLHttpRequest Object to
communicate between the client web browser and the
server
- An overview of XML, XSLT, and other ways to send data
between client and server
- How to integrate Microsoft’s Atlas with many of the services
available in ASP.NET 2.0

Who this book is for

This book is for programmers who use ASP.NET and are just starting to use Ajax technologies to create more responsive, modern applications.
:: สารบัญ
1 Introduction to Ajax on ASP.NET
2 Introduction to DHTML
3 JavaScript and the document object model
4 The XMLHttpRequest object
5 Data communication : XML, XSLT, and JSON
6 What is built into ASP.NET
7 Ajax.NET Professional Library
8 Anatomy of Ajax.NET Pro Library
9 Other Ajax frameworks for .NET
10 Atlas client script
11 Atlas controls
12 Atlas integration with ASP.NET services
13 Debugging
Appendix A XSLT commands