รูปภาพสินค้า รหัส9780470381304
9780470381304
Start creating today with a Quick Start tutorial. Nevigate with great new viewport gizmos. Shine in the red-hot video gaming market.
ผู้เขียนKelly L. Murdock, Tulip Multimedis, Spanish, Fork Utah

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 2,250.00 บาท
ราคาสุทธิ 2,250.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9780470381304
จำนวน: 1252 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 232 x 45 มม.
น้ำหนัก: 1950 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Wiley Publishing, Inc. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
The only comprehensive reference-tutorial on 3ds Max available, this book is everyone's favorite. Whether you're a beginner looking for 3D basics or a full-fledged animator seeking new ways to dazzle viewers with your creations, it's all here. You'll find pages of professional tips, loads of advice, and more than 150 step-by-step tutorials guaranteed to build your skills and spark your creativity. A 16-page color insert highlights cutting-edge work from 3D artists. A valuable companion DVD provides all the examples and content from the book, including unique models and textures you can customize on your own, and a searchable, full-color version of the book.
3ds Max 2009 Bible covers both 3ds Max 2009 and 3ds Max 2009 Design and covers:

- Navigating the viewports with the ViewCube, SteeringWheels, and other ways.
- Creating realistic materials with new ProMaterials.
- Using Spline Mapping to improve texture mapping over irregular shaped objects.
- Blending multiple texture maps together with the new Composite Map.
- Creating architectural walkthroughs with the Walkthrough Assistant.

Don't miss out on the newest version of this bestselling resource!
:: สารบัญ
Part 1 Getting Started with 3ds Max
Part 2 Working with Objects
Part 3 Modeling Basics
Part 4 Materials, Cameras, and Lighting Basic
Part 5 Animation and Rendering Basics
Part 6 Advanced Modeling
Part 7 Advanced Materials
Part 8 Advanced Animation Techniques
Part 9 Dynamic Animation
Part 10 Working with Characters
Part 11 Advanced Lighting and Rendering
Part 12 MAXScript and Plug-Ins
Index