รูปภาพสินค้า รหัส9780470114872
9780470114872
-
ผู้เขียนDavid Hunter [et.al]

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 1,440.00 บาท
ราคาสุทธิ 1,440.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9780470114872
จำนวน: 1044 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 235 x 47 มม.
น้ำหนัก: 1390 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Wrox Press Ltd. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 4 เดือน -- ปี 2007
:: เนื้อหาโดยสังเขป
The perfect resource for begining XML programmers, this guidebook clearly shows you what XML is, how to use it, and what technologies surround it. The authors build on the strengths of previous editions while covering the latest changes in the XML landscape such as XQuery, RSS and Atom, and Ajax. The most recent specifications are presented along with best practices to follow when developing XML solutions.

The fourth edition will help you quickly progress from XML basics to more advanced programming techniques. You'll delve into the state of the art for XML and databases, discover how to query XML information, retrieve data, and create new XML documents. In addition, you'll learn how to pubish information on the web, design dynamic interactive graphics, and make interactive forms. You'll be able to apply this information to build robust applications in real-world situations.

What you will learn from this book
- Specific rules to follow for constructing XML
- How to create and use different XML vocabularies
- Steps for extracting information and coverting it to HTML or other formats
- Strategies for storing and retrieving XML documents
- How to mainpulate XML using DOM and SAX
- Tips for improving communication with XML by using Ajax techniques, RSS, and SOAP
- How to use CSS to add visual styles to your XML documents

Who this book is for
This book is for any programmer interested in learning how to use XML. Some knowledge of web programming or data exchange techniques is helpful but not necessary.
:: สารบัญ
Part I Introduction
Part II Validation
Part III Processing
Part IV Databases
Part V Programming
Part VI Communication
Part VII Display
Part VIII Case Study