รูปภาพสินค้า รหัส9780470104859
9780470104859
-
ผู้เขียนMichael Alexander

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 1,800.00 บาท
ราคาสุทธิ 1,800.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9780470104859
จำนวน: 524 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 235 x 28 มม.
น้ำหนัก: 815 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Wiley Publishing, Inc. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
Data analysis is more than crunching numbers and turning them into charts and graphs. Certainly Excel can do that, but you may be surprised to discover that Access 2007 offers powerful functionality that may be even better suited to your data analysis needs. Learn to analyze large amounts of data in meaningful ways, quickly and easily slice it into various views, automate redundant analysis, and save time, all using Access. If you know a bit about table structures and formulas as well as data analysis, start thinking outside the chart.

- Apply Access 2007 to the task of collecting, tranforming, analyzing, and presenting data
- Create custom functions, perform batch analysis, and develop automated procedures that essentially
run themselves
- Build effective query skills
- Learn to clean and shape raw data, create and utilize custom calculations, work with dates, and
perform advanced time analysis
- Work with SQL statements, PivotTables, and PivotCharts
- Perform advanced statistical analysis using subqueries and domain aggregate functions
- See how to use macros and Visual Basic for Applications to enhance data analysis
:: สารบัญ
Part I Fundamentals of Data Analysis in Access
Part II Basic Analysis Techniques
Part III Advanced Analysis Techniques
Part IV Automating Data Analysis
Part V Appendix
Appendix A Data Analyst's Function Reference
Appendix B Access VBA Fundamentals
Appendix C Error Message Reference