รูปภาพสินค้า รหัส9780442004699
9780442004699
-
ผู้เขียนDavid C. Trindade, Paul A. Tobias

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 2,948.00 บาท
ราคาสุทธิ 2,948.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9780442004699
จำนวน: 421 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 156 x 236 x 30 มม.
น้ำหนัก: 715 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกแข็ง 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Thomson Learning 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
Now even more useful and comprehensive, the new Second Edition of Applied Reliability provides engineers and statisticians with an easy-to-follow approach to evaluating and projecting coponent and system reliability by combining standard statistical methods with advanced leading-edge reliabitity techniques. It includes an extensive treatment of life distribution and accelerated testing models and data analysis and data simulation techniques, as well as quality control methods and algorithms used to predict component and assembly field reliability.
The more than 170 pages of new material in the Second Edition include three completely new chapters. Two chapters cover Repairable System Reliability (both for renewal and non-renewal models), with an emphasis on simple graphical techniques while also describing analytical methods for repairable system data analysis. A third new chapter surveys areas such as reliability growth modeling, Bayesian reliability analysis, and field reliability monitoring programs.
In addition, this latest edition offers hundreds of new examples, exercises, problems, and references-all designed to provide readers with additional support in understanding and applying the latest reliability testing methods.
In bringing state-of-the-art techniques down to an accessible how-to level, the new Second Edition of Applied Reliability will serve the practical needs of electronic, mechanical, and industrial engineers involved in the design and manufacture of components and systems, and of statisticians and scientists working on applied reliability problems. It will also be a highly suitable textbook for engineeing courses in applied reliability and quality control.
:: สารบัญ
1. Basic Descriptive Stistics
2. Reliability Concepts
3. The Exponential Distribution
4. The Weibull Distribution
5. The Normal and Lognormal Distributions
6. Reliability data Plotting
7. Physical Acceleration Models
8. System Models and Reliability Algorithms
9. Quality Control in Reliability: Applicationsof the Binomial Distribution
10. Repairable Systems I: Renewal Processes
11. Pepairable Systems 2: non-renewal processes
12. A Survey of Other Topics in Reliability