รูปภาพสินค้า รหัส9780321419507
9780321419507
-
ผู้เขียนRandy Connolly

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 1,800.00 บาท
ราคาสุทธิ 1,800.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9780321419507
จำนวน: 1049 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 178 x 235 x 38 มม.
น้ำหนัก: 1540 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Peachpit Press 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ASP.NET 2.0 delivers unprecedented power, flexibility, and efficiency: It represents a true breakthrough in Web development technology. If you’re an experienced programmer who wants to build production-quality Web applications and services with ASP.NET 2.0, this is the deepest, most practical tutorial you can find.

This book delivers
- Best practices for architecting and implementing state-of-the-art Web applications and services
- Expert insight into the entire ASP.NET development process, from design through deployment
- Hundredsof professional-quality code examples, including complete applications and business objects
- In-depth coverage of the latest ASP.NET features, including master pages, new data source controls, and ASP.NET AJAX (a.k.a. “Atlas”)
:: สารบัญ
Part I: Core ASP.NET
Chapter 1: Introducing ASP.NET 2.0
Chapter 2: How ASP.NET Works
Chapter 3: Working with the Standard Web Server Controls
Chapter 4: The Additional Standard Web Server Controls
Chapter 5: Exception Handling and Validation Controls
Chapter 6: Customizing and Managing Your Site’s Appearance
Chapter 7: ASP.NET Site Navigation

Part II: Working with Data
Chapter 8: Data Binding and Representation
Chapter 9: Using ADO.NET
Chapter 10: Data Controls
Chapter 11: Designing and Implementing Web Applications
Chapter 12: Managing ASP.NET State

Part III: Implementing Web Applications
Chapter 13: Security, Membership, and Role Management
Chapter 14: Personalization with Profiles and Web Parts
Chapter 15: Web Services
Chapter 16: Internationalization and Deployment

Appendix A: ASP.NET AJAX Sneak Peek
Index