รูปภาพสินค้า รหัส9780321334619
9780321334619
-
ผู้เขียนJean-Michel Lemieux, Jeff McAffer

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 1,800.00 บาท
ราคาสุทธิ 1,800.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9780321334619
จำนวน: 504 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 180 x 230 x 25 มม.
น้ำหนัก: 815 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Addison-Wesley Publishing Company, Inc. 
เดือนปีที่พิมพ์: 10 / 2548
:: เนื้อหาโดยสังเขป
Eclipse is more than a state-of-the-art IDE: its Rich Client Platform (RCP) plug-ins form an outstanding foundation for any desktop application, from chat applications to enterprise software front-ends. In Eclipse Rich Client Platform, two leaders of the Eclipse RCP project show exactly how to leverage Eclipse for rapid, efficient, cross-platform desktop development.

In addition to explaining the power of Eclipse as a desktop application development platform, the authors walk step-by-step through developing a fully featured, branded RCP application. They introduce a wide range of techniques, including developing pluggable and dynamically extensible systems, using third-party code libraries, and packaging applications for diverse environments. You'll build, refine, and refactor a complete prototype; customize the user interface; add Help and Update features; and build, brand, and ship the finished software.

- For every Java developer, regardless of previous Eclipse
experience
- Thoroughly covers Eclipse 3.1's new RCP features and its
extensive new tools for designing, coding, and packaging
RCP applications
- Presents techniques for branding and customizing the look
and feel of RCP applications
- Shows how to overcome the challenges and "rough edges"
of RCP development
- Discusses the similarities and differences between RCP and
conventional plug-in development
- Includes an overview of OSGi, the base execution framework
for Eclipse

If you want to develop and deploy world-class Java applications with rich, native GUIs, and use Eclipse RCP—get this book.

CD-ROM contains the Eclipse 3.1 SDK, Eclipse 3.1 RCP SDK, and Eclipse 3.1 RCP Delta Pack appropriate for Windows, Linux, and Mac OS X. It also contains all the code samples developed in the book.

:: สารบัญ
Chapter 1 Eclipse as a rich client platform
Chapter 2 Eclipse RCP concepts
Chapter 3 Tutorial introduction
Chapter 4 The hyperbola application
Chapter 5 Starting the hyperbola prototype
Chapter 6 Adding actions
Chapter 7 Adding a chat editor
Chapter 8 Branding hyperbola
Chapter 9 Packaging hyperbola
Chapter 10 Messaging support

etc.
:: ข้อมูลพิเศษ
About the Author

Jeff McAffer leads the Eclipse RCP and Runtime teams and is one of the Eclipse Platform's original architects and committers. Prior to his work at IBM's Ottawa Software Lab, he was a developer at Object Technology International focusing on areas such as distributed/parallel OO computing, expert systems, and meta-level architectures. Jeff holds a Ph.D. from the University of Tokyo.

Jean-Michel Lemieux has been a committer on the Eclipse team and CVS component since its inception. Before joining IBM's Ottawa Software Lab to work on Eclipse, Jean-Michel built real-time SS7 monitoring systems and real-time modeling tools.