รูปภาพสินค้า รหัส9780321312563
9780321312563
-
ผู้เขียนArthur Bernstein, Michael Kifer, Philp M. Lewis

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 945.00 บาท
ราคาสุทธิ 945.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9780321312563
จำนวน: 1235 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 189 x 233 x 35 มม.
น้ำหนัก: 1690 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Pearson Education, Inc. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
Database systems occupy a central position in our information-based society. Vir-tually every large ststem with which we interact in our daily lives has a database at its core. The systems range from those that control the most trivial aspects of our lives to those on which our lives depend. Over the next decades. We will become increasingly dependent on the correctness and efficiency of these systems.

In addition to an introductory database course, the book contains enough advanced material so that it can be used for the following Courses:
- An Understanduate or graduate coursein transaction processing for students who have had and introductory course in databases
- An advanced undergraduate or a first graduate course in database for students who have had andintroductory course in database
- A Course in electronic commerce and web services
:: สารบัญ
Part 1 Introduction
Part 2 Database Management
Part 3 Optimzing DBMS Perfformance
Part 4 Advanced Topics in Databases
Part 5 Transaction Processing
Part 6 Distributed Applications and the web