รูปภาพสินค้า รหัส9780321174031
9780321174031
-
ผู้เขียนDavid Durant, Paul Yao

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 1,800.00 บาท
ราคาสุทธิ 1,800.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9780321174031
จำนวน: 1379 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 178 x 230 x 50 มม.
น้ำหนัก: 1985 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Addison-Wesley Publishing Company, Inc. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
.Net Compact Framework Programming with C# is the definitive tutorial and reference for the .Net Compact Framework (CF). It shows you how to transfer your skills and your code the Pocket PC 2003 and other mobile and embedded smart devices.
:: สารบัญ
Part I Foundations
1. .Net Compact Framework Architecture
2. What Is a .Net Compact Framework Program?
3. The .Net Type System
4. Platform Invoke

Part II Building the User Interface
5. Creating Forms
6. Mouse and Keyboard Input
7. Inside Controls
8. Data Binding to Controls
9. Inside More Controls
10. Building Custom Controls

Part III Managing Device Data
11. Storage
12. ADO.NET Programming
13. Synchronizing Mobile Data
14. The Remote API

Part IV Creating Graphical Output
15. .Net Compact Framework Graphics
16. Text and Fonts
17. Printing

Part V Appendixes
A Hungarian Notation for .Net Pragrams
B Supported PMEs for .Net Compact Framework
Controls
C Data Synchronization Wizards
D Windows API Allocation and Cleanup Functions