รูปภาพสินค้า รหัส9780240520834
9780240520834
Having trouble getting your artistic idea out of your head and onto the screen? This is the can't-miss book with the can-do attitude.
ผู้เขียนSteve Caplin, David Asch

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 1,575.00 บาท
ราคาสุทธิ 1,575.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9780240520834
จำนวน: 248 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 193 x 247 x 14 มม.
น้ำหนัก: 710 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Focal Press 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
Fool your friends by creating your own montages and manipulations that look like genuine photographs. Save time with invaluable shortcuts and tips to cut through unnecessary steps, helping you to work faster and smarter. Covering the latest tools & features in Elements 6, this book contains progressive and cutting-edge projects as well as activities relevant to previous Elements versions. Compatible with previous releases of Elements, this is packed with tips & tricks, secrets, and techniques that challenge & inspire.

Work through each section to build up your Photoshop Elements skills, creating everything from basic layer and masking effects right up to advanced manipulation. Or just dip right into a project to learn a new technique. Turn day into night, add snow, shadows and water to your scenes, make fire and smoke, give your car a respray. A glossary of terms, keyboard shortcuts, and an index will help you locate that fantastic technique in a flash. On the CD: QuickTime movie tutorials; High resolution royalty free images.
:: สารบัญ
1. Selection techniques
2. Montage essentials: layers
3. Hiding and showing
4. Image adjustments
5. Light and shade
6. Transformation and distortion
7. Materials and textures
8. Working with text
9. People and animals
10. Shiny surfaces
11. The third dimension
12. Print and the internet